Позите на спане са опасни за здравето

Позите на спане са опасни за здравето

Някои позиции на тялото по време на сън може да имат предимства, но и недостатъци...