Плодовете и зеленчуците от хладилника са опасни

Плодовете и зеленчуците от хладилника са опасни

Съхраняването на плодовете и зеленчуците в хладилника може да е опасно за вашето здраве.