Добро засукване = успешно кърмене

Добро засукване = успешно кърмене

Ако бебето не е поставено правилно или не суче ефективно, то не получава достатъчно мляко, а твоите гърди нямат достатъчно стимулация за производство на кърма. Това може да доведе до нежелани проблеми и ранно отбиване. Важно е на първо място да си уверена в себе си.