Космос

Животът на Земята може да се е зародил в Космоса

Ново изследване на десетина метеорита, богати на въглерод, показва, че те наистина съдържат елементи от дезоксирибонуклеиновата киселина, което потвърждава хипотезата, че животът на Земята може да се е зародил в Космоса.