Анорексията - бич за тийнейджърите

Анорексията - бич за тийнейджърите

Проблемът с анорексията се появява в ранна детска възраст, когато на детето липсват грижата и топлината на майката, а в тийнейджърска възраст - заради проблеми със съучениците или комплексиране от перфектните тела, които показват по телевизията.