Без биберон залъгалка

Без биберон залъгалка

Как да отучиш малкото от залъгалката? За да се справиш с проблема без детски сълзи, отчитай характера и особеностите на твоето съкровище