Какво означава токсикоза и какви опасности крие за бременната?

Токсикоза

Какво означава токсикоза и какви опасности крие за бременната?