Темепратура и бременност

Темепратура и бременност

Високата температура е притеснителна по време на бременност, но правилните мерки, взети на време могат да възвърнат здравето и комфорта.