Детските градини разрушават детския мозък?

Детските градини разрушават детския мозък

Детските ясли и градини вредят на развиващия се мозък на детето...