Искат единни правила за приемните семейства

Искат единни правила за приемните семейства

Националната асоциация за приемна грижа настоява да има единна методология, която да се следва по отношение на...