Забранява се настаняване на деца до 3 г. в социални домове

Забранява се настаняване на деца до 3 г. в социални домове

Забранява се настаняване в социални домове на деца до 3-годишна възраст...